I Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

23 czerwca 2017


Poznanie możliwości prawnych i organizacyjnych oraz realnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym było jednym w głównych celów zorganizowania I Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Grzegorz Kołodko. Forum zorganizowała Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku.

Wśród ekspertów znaleźli się przedstawiciele świata nauki i biznesu, organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy w powiecie radomszczańskim borykają się z wieloma problemami, które skłoniły kierownictwo RIPH do zorganizowania poważnej dyskusji, w celu właściwego zdiagnozowania sytuacji oraz porozmawiania na temat możliwości poprawy sytuacji oraz rozwoju lokalnego biznesu.

Choć powiat radomszczański odnalazł swoje nisze na mapie gospodarczej regionu, w skali kraju znika wśród wielu podobnych do siebie jednostek. Stopa bezrobocia przekracza średnią wojewódzką i krajową, a przedsiębiorcy borykają się z brakiem rąk do pracy, młodzi ludzie w dalszym ciągu zasilają szeregi emigrujących. Poprawa tego stanu rzeczy wymaga myślenia strategicznego, ambitnego planowania i odważnego wdrażania polityk rozwojowych w oparciu o rzetelnie zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Z troski o długofalowy, stabilny rozwój gospodarczy powiatu  narodziła się idea zorganizowania Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. W naszym zamyśle forum ma stanowić platformę merytorycznej dyskusji, wymiany wiedzy, nawiązywania kontaktów i kształtowania wizji naszego rozwoju – podkreśla prezes RIPH Witold Świtkowski.

Organizatorzy, dzięki Forum, chcieli przybliżyć zagadnienia dotyczące istotnych dla przedsiębiorców warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Są to m.in. zagadnienia dotyczące znaczenia właściwego wykorzystywania instrumentów stymulowania rozwoju gospodarczego, jakie mogą być wykorzystywane przez gmin. 

Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc podczas swojego wystąpienia, a także w czasie panelu dyskusyjnego dotyczącego gminy jako miejsca do inwestowania oraz narzędzi polityki inwestycyjnej stosowanej w Radomsku, podkreślił jak ważną rolę dla rozwoju radomszczańskiej przedsiębiorczości oraz rynku pracy pełni Radomszczańska Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Nasza podstrefa nie tylko dała możliwość inwestowania w Radomsku dużym firmom, ale także ożywiła lokalny rynek. Miasto Radomsko jest w ostatniej fazie uzbrajania dodatkowych 25 ha gruntów (z bocznicą kolejową włącznie) położonych w równie atrakcyjnym miejscu. Będzie to szansa dla nowych inwestorów – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Prezydent podczas spotkania podkreślał, że miasto stwarza warunki dla rozwoju przedsiębiorczości nie tylko dla firm już istniejących, ale także dla młodego biznesu. Przykładem takiego wsparcia jest realizacja programu Starter Radomsko, który jest innowacyjnym inkubatorem przedsiębiorczości tworzonym wspólnie ze społecznością.

Podczas Forum w trzech moderowanych dyskusjach panelowych udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i świata nauki, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz reprezentanci instytucji istotnych dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą np. Izby Administracji Skarbowej. Dyskusje panelowe moderował Jacek Kozioł, z-ca red. naczelnego Forum Biznesu.

Gościem specjalnym wydarzenia był były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz Kołodko. W swoim wystąpieniu omówił problemy, z którymi obecnie mierzy się Europa, a które mają wpływ na gospodarkę w sensie globalnym, ale także w wymiarze lokalnym. Profesor Kołodko, jak również inni uczestnicy wydarzenia, podkreśił także potrzebę organizowania Forum.

Tego typu konferencje to doskonała platforma wymiany poglądów pomiędzy przedsiębiorcami a działaczami samorządowymi, od których zależy więcej niż nam się wydaje. Jeśli dodatkowo w takich spotkaniach uczestniczą eksperci, stwarza to dodatkowe możliwości - zauważa prof. Grzegorz Kołodko.

Forum zakończył blok zawierający przykłady dobrych praktyk w biznesie i samorządzie, w którym m.in. przedstawiciele zaproszonych samorządów przedstawili swoje rozwiązania. Była też mowa o innowacyjności, modelowym łączeniu tradycji z nowoczesnością i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ponadto podczas Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości odbyły się mini targi, gdzie można było zasięgnąć porad ekspertów, wystawa gospodarcza, konkursy z nagrodami oraz uroczystość wręczenia nagród RIPH dla firm. Wydarzeniu patronował Marszałek Województwa Łódzkiego i Krajowa Izba Gospodarcza.