II edycja konkursu "Mój dom cały w kwiatach..."

5 czerwca 2017


Prezydent Miasta Radomska zaprasza do udziału w II edycji konkursu ph. „Mój dom cały w kwiatach na terenie miasta Radomska w 2017 r.”.

Lubisz kwiaty? Masz piękny ogród, balkon czy taras? To konkurs dla Ciebie!

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Miasta Radomska do dbałości o najbliższe otoczenie, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych przestrzeni publicznej miasta oraz jego promocja.

Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane będą w trzech kategoriach:
kategoria I – najpiękniej ukwiecony balkon, okno, taras;
kategoria II – najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy- zabudowa jednorodzinna;
kategoria III – najpiękniej ukwiecony ogród na terenach zabudowy wielorodzinnej.
 
Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.W czasie trwania konkursu Komisja dokonać może kilkukrotnego przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu.

Oceniane będą:
1)      różnorodność roślin;
2)      kompozycje roślinne;
3)      pomysłowość i oryginalność kompozycji;
4)      estetyka i porządek;
5)      wykorzystanie elementów małej architektury, elementów zdobionych.

Spośród zgłoszonych obiektów Komisja Konkursowa wybierze po trzech laureatów w każdej kategorii, na których będą czekać nagrody rzeczowe o wartości 500 zł ( za I miejsce), 300 zł ( za II miejsce) i 200 zł ( za III miejsce).

Czas trwania konkursu: od 19 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą do 14 czerwca 2017 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Radomska.

Podsumowanie konkursu, przyznanie i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu br.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

Mój dom cały w kwiatach... - plakat