II edycja konkursu na zbiórkę zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

9 stycznia 2017


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Radomsku ogłasza II edycję konkursu na zbiórkę zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych pod hasłem "Elektrosprzęt w dobre ręce".

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin: Radomsko, Gomunice i Masłowice.
Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zapewniamy nieodpłatny odbiór zgromadzonego elektrosprzętu w szkołach.
Więcej informacji na temat konkursu udziela Dział Ochrony Środowiska, ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko, tel. 504 947 406, 0 44 683 25 33 wew. 44, e-mail m.jurek@pgk-radomsko.pl  oraz a.mazur@pgk-radomsko.pl

Pełna treść regulaminu konkursu znajduje się na stronie www.pgk-radomsko.pl w zakładce Edukacja Ekologiczna.