Informacja dla KLUBÓW SPORTOWYCH

Z dniem 29.08.2019 roku wchodzi w życie UCHWAŁA Nr VIII/102/19 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska.

W związku z powyższym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radomska w zakładce „organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania” został zamieszczony NOWY wzór „wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu”. Kluby sportowe, które będą ubiegać się o przyznanie dotacji na 2020 rok, są zobowiązane do składania wniosku na nowym wyżej wymienionym formularzu do dnia 31 października 2019 roku.