Informacja dotycząca decyzji podatkowych

14 lutego 2018


Od 14 lutego do 1 marca pracownicy Urzędu Miasta Radomska będą dostarczać mieszkańcom decyzje o wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych.

Pracownicy Urzędu Miasta Radomska będą dostarczać decyzje w czasie wolnym od pracy. Odbiór pisma należy potwierdzić własnoręcznym, czytelnym podpisem wraz z datą odbioru.

Podatki płatne są w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Pierwsza do 15 marca, druga do 15 maja, trzecia do 15 września, natomiast ostatnia do 15 listopada roku podatkowego.