Informacja ws. płoszenia ptactwa metodą sokolniczą

30 grudnia 2016


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi płoszenia ptaków metodą sokolniczą w Parku Świętojańskim w Radomsku informujemy, że sokolnictwo jest wpisane na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i jest najmniej inwazyjną, najbardziej naturalną metodą odstraszania ptactwa.

Ptaki posługują się przede wszystkim zmysłem wzroku, dlatego stosowanie jedynie elektronicznych dźwiękowych odstraszaczy nie przynosi efektu. Radomszczanie od wielu lat zgłaszają problem zanieczyszczania Parku Świętojańskiego przez kawki i gawrony. Park ten, obecnie po rewaloryzacji, wymaga jeszcze większej uwagi i dbałości. Odchody ptaków mogą stanowić także zagrożenie pod względem epidemiologicznym oraz sanitarnym.

W związku z tym władze miasta Radomska, podobnie jak w innych miastach w Polsce, zleciły licencjonowanemu sokolnikowi z 20-letnim stażem rozwiązanie problemu.

Sokolnik pojawił się w parku w celu wykonania ww. zlecenia polegającego na odstraszaniu ptactwa. Każdy z drapieżników przygotowujących się do lotu oczekiwał na swoją kolej na siedziskach, przywiązany linką o długości ok. 1,5 metra. Linka ta nie mogła być dłuższa, ponieważ to zagrażałoby bezpieczeństwu ptaków. Należy podkreślić, że są to ptaki hodowlane, co oznacza, że nigdy nie żyły na wolności, nie są dzikie. Zostały przygotowane do wykonywania swoich zadań podczas czteroetapowego szkolenia obejmującego także tzw. ukrócenie. Każdego dnia, po wykonaniu zadania, ptaki wracały wraz z opiekunem do swojego stałego miejsca pobytu.

Zwierzęta te nie cierpiały oraz nie robiły krzywdy innym żyjącym w okolicy ptakom, m.in. kaczkom. Drapieżniki miały za zadanie jedynie odstraszyć ptaki zanieczyszczające park.

Działanie to nie miało na celu pozbycia się z Parku Świętojańskiego wszystkich ptaków, a jedynie przywrócenia do niego innych gatunków, których od wielu lat w nim brakuje.

Miasto Radomsko posiada niezbędne opinie oraz pozwolenia na przeprowadzenie odstraszania ptactwa za pomocą sokolnika.
1)  We wrześniu 2016 r. Miasto zleciło inwentaryzację ornitologiczną na terenie parku. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że park zasiedlony jest przez 18 gatunków ptaków z przeważającą ilością kawek i gawronów.
2)   W październiku 2016 r., po uzyskaniu inwentaryzacji ornitologicznej, Miasto wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na płoszenie metodą dźwiękową i sokolniczą,  kilkuset osobników gawronów i kawek, poza okresem lęgowym.
Wniosek uzasadniono uciążliwościami powodowanymi przez nocujące gromadnie na terenie parku gawrony i kawki, tj. hałas, odchody i nieprzyjemny zapach.
3)  5 grudnia 2016 r. Miasto uzyskało decyzję od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie udzielenia zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie ww. gatunków.