Instytucje pomocy i integracji społecznej będą ściślej współpracować

9 października 2019


Prezydent podpisał dziś deklarację do przystąpienia do partnerskiego zespołu kooperacyjnego w Radomsku. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej.

-Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do tego, że nasza współpraca będzie szersza i bardziej kompleksowa. - powiedział prezydent w przemówieniu.

Pod deklaracją podpisali się również m.in. dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz przedstawiciele radomszczańskich stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną.

Przypomnijmy, projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020”. Uczestniczą w nim cztery ośrodki polityki społecznej: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W Radomsku prace nad nim koordynował tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Galeria