Inwestycje w radomszczańskiej strefie przemysłowej

29 czerwca 2017


Dziś w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały wręczone zezwolenia dla 2 firm z podstrefy Radomsko. Otrzymały je firmy Cortizo i Cobra Yachts.

W uroczystości w Łodzi w czwartek 29 czerwca uczestniczył m.in. zastępca prezydenta Radomska - Jacek Belka.

Firma Cortizo w ramach przyznanego zezwolenia będzie produkowała systemy aluminiowe dla budownictwa. Na nową halę produkcyjną wraz z wyposażeniem firma zamierza wydać 5 360 000 mln EURO. Utrzyma też minimalne zatrudnienie na poziomie 136 osób do 31 grudnia 2025 r.

Cobra Yachts Sp. z o.o. to spółka działająca w branży jachtów oraz łodzi motorowych. Firma na działce o powierzchni 6000m2 wybuduje zakład produkcji jachtów i łodzi motorowych oraz zakupi maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji projektu. Wydatki na realizację projektu to 1.894.563,00 zł. Budowa rozpocznie się jeszcze w 2017 roku. Firma Cobra Yachts to przedsiębiorstwo lokalne działające już w Radomsku. Warto dodać, że kolejnych 4 lokalnych inwestorów ubiega się o możliwość zainwestowania w podstrefie Radomsko. Nowe inwestycje zapowiedziały także firmy już tam działające.

Od utworzenia strefy w 1999 roku wydano już 25 pozwoleń na działalność, a przedsiębiorstwa zainwestowały łącznie ponad 1.095.000.000 PLN. ( 1,1mld PLN).

Natomiast 23 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie komisji przetargowej w ŁSSE. Komisja pozytywnie zaopiniowała inwestycje na działce o powierzchni 5000m2 dla firmy Novesto. Inwestycja dotyczy produkcji frontów meblowych, a działka położona jest przy ulicy Stolarzy na terenie radomszczańskiej podstrefy. Gdy Zarząd ŁSSE wyda zezwolenie, będzie możliwa sprzedaż działki w formie aktu notarialnego. Budowa zakładu powinna rozpocząć się również w 2017 roku.