IV edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

22 marca 2016


swiadek historii.jpg

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do IV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również osoba niebędąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających jego zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Pisemne zgłoszenia (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do końca kwietnia 2016 roku na adres Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91 – 479 Łódź).

  • Dokumenty do pobrania

 Wniosek 

Oświadczenie