IV Radomszczańskie Dni Autyzmu

11 kwietnia 2016


W dniu 11 kwietnia rozpoczęły się IV Radomszczańskie Dni Autyzmu, zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uroczystości rozpoczęły się niebieskim przemarszem przez miasto, oraz wypuszczeniem niebieskich balonów na znak jedności z osobami dotkniętymi autyzmem.

W Miejskim Domu Kultury, mogliśmy obejrzeć reportaż „Autyzm – jak zmienił nasze życie” oraz „Odczuwam i wiem – nasz świat i zmysły”. Uczniowie z autyzmem zaprezentowali bajkę terapeutyczną „Biedronka ze złamanym skrzydłem”.