IX Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

5 września 2019


Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

Celem Konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953 – 2005).

Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić  w 3 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów i przesyłać do 27 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku ul. Narutowicza 4, 97- 500 Radomsko z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”.


Pliki do pobrania:

- regulamin konkursu
- wymagane oświadczenia