Jak niszczą dopalacze...

16 września 2019


Od 16 do 20 września uczniowie dziesięciu klas VIII w czterech radomszczańskich szkołach podstawowych wezmą udział w zajęciach warsztatowych w ramach programu profilaktyki systemowej dla szkół "Najpierw się śmieję, później płaczę... o tym, jak niszczą dopalacze".

Każda klasa to odrębna grupa warsztatowa. Zajęcia poprowadzi Aleksandra Czopik - certyfikowany trener programów rekomendowanych przez PAPRA, KBPN, ORE Szkolnej Interwencji Profilaktycznych, Programu Domowych Detektywów i Fantastycznych. Aleksandra Czopik ma na swoim koncie setki godzin konsultacji indywidualnych i bogate doświadczenie w terapii uzależnień, jest trenerem Centrum Działań Profilaktycznych.

Najczęściej po dopalacze sięga młodzież, problem dotyczy też dzieci. Eksperymentowanie z dopalaczami często wynika z braku wiedzy na temat niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, jakie niesie ze sobą używanie tych substancji. Ponadto dopalacze są bardzo łatwo dostępne w Internecie i tańsze od narkotyków, co dodatkowo zachęca młodych ludzi do ich zakupu.

Jedynym sposobem uchronienia dzieci i młodzieży przed zgubnymi skutkami zażywania dopalaczy jest skuteczne podnoszenie świadomości młodocianych na temat szkodliwości tych substancji.

Uczestnicy warsztatów:

- zyskają świadomość powszechności zagrożenia uzależnieniem od dopalaczy oraz otrzymają konkretne narzędzia obrony przed takowym uzależnieniem,

- wzmocnią swoją umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami przeciwdziałając tym samym pokusie poszukiwania rozładowania napięcia emocjonalnego za pomocą dopalaczy,

- nauczą się konstruktywnie radzić sobie ze stresem, który może powodować chęć uzyskania szybkiej ulgi za pomocą dopalaczy,

- nauczą się asertywnie odmawiać osobom namawiającym do zażycia dopalaczy, 

- dowiedzą się, jak tworzyć pozytywne relacje z dorosłymi i rówieśnikami tworząc dzięki temu społeczną sieć wsparcia chroniącą przed uzależnieniem,

- wspólnie stworzą katalog bezpiecznych zachowań chroniących przed uzależnieniem od dopalaczy,

- dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy, jeżeli zauważą u siebie niebezpieczne symptomy uzależnienia od dopalaczy.