Jak ogrzewamy mieszkania? ANKIETA

9 lipca 2020


Ankieta dotycząca źródeł ciepła wykorzystywanych w gospodarstwach domowych przez mieszkańców Radomska – wypełnij i odeślij lub złóż w Urzędzie Miasta.

Chcąc optymalizować działania ekologiczne, przygotowaliśmy ankietę dotyczącą źródeł ciepła wykorzystywanych w gospodarstwach domowych przez mieszkańców miasta. Prosimy o pobranie i wypełnienie pliku edytowalnego oraz przesłanie go mailem na rolnik@radomsko.pl bądź wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie papierowej ankiety do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska lub przesłanie pocztą tradycyjną (Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5).

Ankieta pomoże oszacować zapotrzebowanie dotyczące wymiany źródeł ciepła w Radomsku, a osoby ubiegające się o dofinansowanie, łatwiej je uzyskają.

Miasto Radomsko od lat realizuje programy proekologiczne, pozyskując fundusze zewnętrzne bądź finansując je z własnego budżetu, np. od 25 czerwca trwa nabór wniosków na dotacje do wymiany przydomowych źródeł ciepła. Na ten cel Miasto przeznaczyło pół miliona zł. Dofinansowane w ten sposób inwestycje - modernizacje systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne – mają wpłynąć na ograniczanie niskiej emisji w naszym mieście.

Ankieta do pobrania PDF oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska.