"Jak równy z równym" - jak zapobiec odrzuceniu społecznemu

20 października 2017


„Jak równy z równym” to tytuł konferencji dotyczącej wyrównywania szans młodzieży zagrożonej alienacją z różnych społeczności, która odbyła się dziś w Miejskim Domu Kultury.

Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Radomsku. W konferencji wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie radomszczańskich szkół, przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta i powiatu oraz funkcjonariusze policji. W spotkaniu wziął także udział Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę pełni edukacja dotycząca wychowania dzieci i młodzieży.

W społeczeństwie wciąż pojawiają się nowe problemy, które dotykają młodzieży, chociażby cyberprzemoc, uzależnienia od dopalaczy czy właśnie alienacja. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych instytucji w zakresie przeciwdziałania odrzuceniu społecznemu oraz wskazanie sposobów i metod przeciwdziałania tego typu zjawiskom.
Prelegentami zaproszonymi na konferencje byli m.in.: Mirosław Wojciechowski – główny specjalista ds. kształcenia i wychowania młodzieży Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych hufców pracy w łodzi, Anna Łoszakiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w radomsku oraz Zbigniew Łyczko – członek Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku.

Podczas konferencji publiczność zobaczyła także spektakl pt. „Historia Klaudii” w wykonaniu uczniów Ochotniczego Hufca Pracy 5 – 8 i uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

Galeria