Jubileusz stulecia OSP Stobiecko Miejskie

2 września 2018


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Stobiecko Miejskie w sobotę 1 września świętowała 100-lecie istnienia. W uroczystości wzięli udział druhowie OSP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy dzielnicy. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym dla pożarnictwa.

Historia Jednostki OSP Stobiecko Miejskie sięga 21 maja 1918 roku, kiedy na zebraniu gromadzkim we wsi Stobiecko Miejskie pod przewodnictwem miejscowego sołtysa Kazimierza Kulisia postanowiono jednogłośnie zorganizować Ochotniczą Straż Ogniową. Pierwszym etapem powstania straży było powołanie komitetu organizacyjnego, na czele którego stanął ks. Stanisław Wieczorek. W celu zakupu sikawki i niezbędnego wyposażenia uchwalono składkę w wysokości 3 ruble od domu. Wówczas Stobiecko liczyło 216 domów. W czerwcu 1918 roku komitet organizacyjny zwrócił się do władz austriackich o zezwolenie na powołanie straży. Na walnym zebraniu do straży ogniowej wstąpiło 59 członków czynnych oraz 23 członków popierających, wybrano także pierwszy zarząd. W 1920 roku ze składek oraz dochodu z organizowanych zabaw tanecznych zakupiono pierwsze wyposażenie straży, m.in.: sikawkę, 30 stóp węża wylotowego, oraz 15 stóp węża ssącego, beczkę żelazną czterokołową na 80 wiader wody, 3 drabinki, 4 bosaki i 4 toporki. A 16 sierpnia 1920 przekazano straży sztandar. Nowo powołana straż ogniowa po raz pierwszy wzięła udział w gaszeniu pożaru 18 sierpnia 1920 roku. W roku 1923 do użytku oddano pierwszą drewnianą remizę.

Wśród gości zaproszonych na Jubileusz 100-lecia OSP w Stobiecku Miejskim znaleźli się m.in. poseł Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Łukasz Więcek, miejscy radni, członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP Henryk Czubaj, Komendant Powiatowy PSP Mariusz Wojcieszko i Wioletta Pichit, wójt gminy Ładzice.

Zaproszeni goście z okazji Jubileuszu składali strażakom serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku, uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie oraz zapisanie pięknych kart w historii ochotniczych straży pożarnych.

Jubileusz był okazją do wręczenia strażakom odznaczeń i medali.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP OSP Stobiecko Miejskie w Radomsku za wieloletnią ofiarna działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Wśród odznaczonych znalazł się także Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, który otrzymał Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz pamiątkową statuetkę za wsparcie rozwoju jednostki.

Podczas uroczystości przyznano także odznaczenia za wysługę lat. Warto podkreślić, że medal za 60-letnią pracę w OSP Stobiecko Miejskie otrzymał druh Stanisław Olejnikowski, a medalami za 50-letnią służbę w OSP zostali wyróżnieni druhowie: Zdzisław Depta, Ryszard Saternus i Stanisław Dziegieć. Druhowie z najdłuższym stażem otrzymali także pamiątkowe statuetki.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na strażacką grochówkę, a wieczorem na dyskotekę pod gwiazdami.