Kandydaci do komisji

30 grudnia 2016


Przypominamy, że do dnia 5 stycznia 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska przyjmowane są zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Radomsko na członków komisji konkursowych. Spośród wskazanych przez organizacje osób, Prezydent Miasta powoła skład komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2017.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (pokój nr 211).

Szczegółowych informacji udziela Wioletta Marcinkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury/ Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 44/685-44-74.