Kierunek AKTYWNOŚĆ

23 września 2019


Organizacje pozarządowe mogą się starać o dofinansowania na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Program Kierunek AKTYWNOŚĆ umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o dotacje można składać w ramach sześciu ścieżek grantowych (tzw. kierunków pomocy).

Do projektu mogą przystąpić m.in.:

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

- instytucje kościelne

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- spółdzielnie socjalne.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-kierunek-aktywnosc/