Klub Integracji Społecznej uroczyście otwarty

21 września 2018


Prezydent Jarosław Ferenc dokonał dziś oficjalnego otwarcia Klubu Integracji Społecznej, który został stworzony w ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Otwarciu Klubu towarzyszył piknik integracyjny.

Oficjalne otwarcie Klubu było okazją do zwiedzenia placówki oraz integracji uczestników dwóch edycji Projektu. Otwarcia KIS Radomsko dokonał prezydent Jarosław Ferenc, który podkreślił, że dzięki pozyskanym przez MOPS funduszom Radomsko zyskało miejsce integracji i pomocy w powrocie na rynek pracy osobom wykluczonym społecznie.

- Miasto zyskało także nowy budynek, który jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że to miejsce będzie przykładem rewitalizacji nie tylko budynku, ale także rewitalizacji społecznej - mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Nowootwarta placówka działająca w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dysponuje pomieszczeniami, gdzie w ramach Projektu będą realizowane zajęcia projektowe. Do dyspozycji uczestników Projektu są: sala konferencyjna, sala do zajęć z treningu umiejętności społecznych oraz sala komputerowa. Ponadto w placówce uczestnicy będą mogli korzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz tematycznych grup wsparcia. W godzinach pracy KIS tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w placówce pozostają do dyspozycji doradca zawodowy oraz pracownicy socjalni, którzy poza działaniami projektowymi świadczą pracę socjalną oraz udzielają pomocy finansowej uczestnikom Projektu.

Obiekt jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych gdzie na miejscu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Osób Niepełnosprawnych.

Po zakończonej przerwie wakacyjnej w KIS Radomsko kontynuowane są zajęcia z języka angielskiego dla pięciu dziesięcioosobowych grup. Pozostali uczestnicy nabywają umiejętności i kwalifikacje zawodowe na kursach zawodowych oraz zdobywają doświadczenie na stażach zawodowych.

Galeria