Komentarz prezydenta do artykułu opublikowanego w gazecie Pomiędzy Stronami

26 lipca 2018


List prezydenta dotyczący publikacji, która ukazała się w dwutygodniku "Pomiędzy Stronami" w dniu 12 lipca br.

Szanowna Pani Redaktor

Odnosząc się do artykułu „Teren pod McDonalds’a nadal czeka. Magistrat wciąż blokuje…”, który ukazał się w numerze 14 z dnia 12 lipca br. z przykrością stwierdzam, że mimo wcześniejszych moich wyjaśnień zawartych w liście do redakcji opublikowanym 30 maja br. wciąż powiela Pani kłamstwo i manipuluje opinią mieszkańców Radomska. Nie wiem czy wynika to z niewiedzy i niezrozumienia zagadnienia, czy jest to z Pani strony świadome działanie. Potwierdzeniem tego jest zdanie: „Wakacje 2018 roku miały oznaczać jedno: w Radomsku ruszy oczekiwana przez wielu mieszkańców budowa restauracji McDonalds”. Jak Pani zapewne wie, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dopiero początkiem dalekiej drogi do rozpoczęcia budowy. Przypomnę, iż podczas spotkania z przedstawicielem McDonalds’a w lutym tego roku zapewniałem go, że działania zmierzające do zmiany planu idą w dobrym kierunku, ale nie mówiłem, że plan trafi pod obrady rady miejskiej jeszcze przed wakacjami, co insynuuje Pani w swoim artykule. Ponadto niemożliwe jest rozpoczęcie budowy, kiedy inwestor posiada jedynie umowę przedwstępną zakupu działki, nie wspominając już o tym, że droga dojazdowa do restauracji ma dopiero powstać.

A jeśli już mowa o drogach to należy zauważyć, że przedstawiona Stanisławowi Tarkowskiemu propozycja, która określa warunki, jakie musi spełnić, by układ komunikacyjny przy Galerii Radomsko był przystosowany do ruchu odbywającego się na drogach publicznych wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Zatem ponawiam pytanie, kto tak naprawdę blokuje tę inwestycje? Ja, proponując rozwiązania i zachęcając do rozmów, czy ten, kto do rozmów przystąpić nie chce. Jednocześnie rozmawia o inwestycji  jedynie z mediami, przedstawiając tylko wygodne dla siebie informacje. A może - jak sam zasugerował w artykule - pan Tarkowski czeka na jesienne wybory? Nie przystępując do rozmów, daje tym samym pole do walki politycznej jednemu z kandydatów na prezydenta Radomska. Walki, w której nie chodzi o restaurację, a o zbicie politycznego kapitału.  Ten kandydat stał się w ostatnim czasie w pani gazecie ekspertem od wszystkiego, który zapewnia, że nie będzie blokował inwestycji McDonalds’a. Nie zdaje sobie on chyba sprawy z tego, jak daleko idące konsekwencje finansowe niesie za sobą tak bezrefleksyjne podejście do tej inwestycji.

Jeszcze raz powtórzę, że nie blokuję budowy McDonlds’a. Jeśli nadal będzie Pani powielać nieprawdziwe informacje i manipulować moimi wypowiedziami, będę zmuszony podjąć kroki prawne.

Z poważaniem

Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomsko