Kompaktor dla ZUOK

8 grudnia 2016


ZUOK - foto R24.pl

Podpisano umowę między Powiatem Radomszczańskim a Miastem Radomsko w sprawie przyznania dotacji w wysokości 500 000,00zł na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zakup kompaktora do komprymacji odpadów deponowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

Kompaktor jest maszyną przeznaczoną do rozściełania (rozgarniania) oraz rozdrabniania i zagęszczania podłoża wysypisk sanitarnych (składowisk odpadów). Podłoże utwardzone przez kompaktor uzyskuje nośność umożliwiającą swobodny przejazd maszyny kołowej o dużej masie np. pojazdu dostarczającego odpady.

Zagęszczanie jest najlepszym sposobem zmniejszania objętości odpadów, poprzez likwidacje zbędnego miejsca między cząstkami śmieci. Przeciętna gęstość odpadów komunalnych wynosi 350 kg/m3 a po zagęszczeniu kompaktorem poprzez 3 do 5 przejazdów, gęstość podłoża na wysypisku wynosi około 1200 kg/m3 do 2500 kg/m3 (przy dużej ilości gruzu). Takie zagęszczenie eliminuje konieczność codziennego pokrywania śmieci warstwą przesypową i jednocześnie ogranicza wytwarzanie gazów biologicznych.Polepsza się możliwość poruszania po składowisku (dostawy odpadów), zmniejsza się niebezpieczeństwo odpadów, roznoszenia odpadów przez wiatr, zmniejsza się plaga szkodników.