Konkurs grantowy na działania sportowe

3 lipca 2018


Zachęcamy kluby sportowe i organizacje pozarządowe do zgłaszania przedsięwzięć do kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play oraz zachęcenie młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe jest  popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000,00 zł.
Wnioski można składać elektronicznie w terminie do 31 lipca 2018 r., natomiast dofinansowane przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane do 31 lipca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 10 września 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://fundacja.bzwbk.pl/2017/01/25/bank-mlodych-mistrzow-sportu/