Konkurs „Kiedy czujkę zamontujesz swoje życie uratujesz” rozstrzygnięty

8 grudnia 2017


Przeprowadzenie konkursu przed rozpoczęciem sezonu zimowego pozwoliło nie tylko na poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, jakie niesie za sobą czad, ale również umożliwiło promowanie działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi.

Konkurs „Kiedy czujkę zamontujesz swoje życie uratujesz” skierowany był do dzieci do lat 10, wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych, który nie ukończyli 11. roku życia.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienia.
Kategoria I – uczniowie do 10 roku życia: 
I miejsce – Laura Ścisłowska
II miejsce – Dawid Fiszer
III miejsce – Wiktor Dawid

Wyróżnienia:
- Amelia Ciupińska
- Olga Jachimczak
- Judyta Jagusztyn
- Kacper Kałuża
- Agata Matyja
- Julia Mielczarek
- Milena Mrozińska 
- Marta Szafran
- Monika Tomala
- Lena Zbroja

Kategoria II – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie ukończyli 11. roku życia: 
I miejsce – Aleksandra Biedka
II miejsce – praca grupowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku (klasy I/III L/III Z)

Wyróżnienie: 
- praca grupowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku (klasy I/II Z).

Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Andrzej Kuna wręczyli laureatom nagrody oraz dyplomy. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodką niespodziankę.
Na zakończenie spotkania dzieci w asyście strażaków zwiedziły Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz miały możliwość zapoznania się ze sprzętem oraz wozami bojowymi.