Konkurs literacki "Mamy moc, aby pokonać przemoc"

18 października 2017


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zaprasza do udziału w konkursie literackim pod hasłem: „Mamy moc, aby pokonać przemoc”.

Celem konkursu jest promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy - uznanie przemocy za naruszenie praw człowieka, zmiana agresywnych i przemocowych zachowań na zachowania pożądane i społecznie akceptowane, pobudzenie wyobraźni dzieci:  jak same mogą przeciwdziałać zjawisku przemocy.

Konkurs jest organizowany w związku z realizacją Projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2017 r.”.

Regulamin konkursu w załączniku.