Konkurs na dziennego opiekuna bez rozstrzygnięcia

11 sierpnia 2016


Prezydent Miasta Radomsko informuje, że otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 20 lipca 2016 roku, którego przedmiotem był wybór dziennego opiekuna na okres od dnia 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert konkursowych.