Konkurs na logo i nazwę nowego basenu

13 lipca 2020


Trwa konkurs na logo i nazwę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku. Do nagrody 1600 zł gwarantowanej w regulaminie, wykonawcy budowy – firmy Inkomet i Cortizo – dołożyli 4000 zł. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania zarówno projektu logo, jak i propozycji nazwy.

Przy ulicy Świętej Jadwigi Królowej powstaje m.in. 6-torowy basen pływacki wraz z widownią, basen szkoleniowo-rekreacyjny wyposażony w gejzery powietrzne, bicze wodne i kaskady do masażu, brodzik dla dzieci, saunarium, będą wanny do hydromasażu do zastosowania kąpieli borowinowej, ługowej i masażu wodnego, a także pokoje gościnne. Na zewnątrz znajdzie się basen wyposażony w zjeżdżalnię i wodny plac zabaw. Inwestycja będzie kosztować ponad 33 miliony zł.  Miasto pozyskało blisko 11 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Nowoczesny kompleks nie ma jeszcze nazwy, która w sposób jednoznaczny oddawałaby jego charakter i walory, byłaby rozpoznawalna przez mieszkańców oraz w znaczeniu marketingowym. Dlatego ogłaszamy konkurs na nazwę i logo. Znajdą się one na elewacji budynku i będą umieszczane w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz będą wykorzystywane do celów reklamowych i identyfikacyjnych. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną propozycję nazwy kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych (maksymalnie 3 wyrazy) oraz jedną propozycję logo. Wskazana w formularzu zgłoszeniowym propozycja nazwy wymaga uzasadnienia. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z profilem działalności obiektów.

Prace konkursowe można składać  do 31 sierpnia. Zgłoszenia podlegać będą dwustopniowej ocenie - profesjonalne jury oceni wszystkie prace oraz przedstawi rekomendację minimum 2, maksimum 3 nazw oraz projektów logo, na które będzie można głosować od 7 września do 20 września na stronie internetowej radomsko.pl. Laureatów poznamy 21 września.

 Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby fizyczne i prawne. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny oraz nieograniczony wiekowo. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł netto dla zwycięskiej nazwy oraz 800,00 zł netto dla zwycięskiego projektu logo oraz bezpłatny roczny karnet wstępu do nowo powstającego kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych (tj. strefy basenowej oraz saunarium z wyłączeniem części hotelowo-restauracyjnej). Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają po 2000 brutto, ufundowane przez firmy Inkomet i Cortizo. W przypadku zwycięstwa logo i nazwy jednego autora podane kwoty się sumują. Przewiduje się również nagrody dla pozostałych nazw oraz projektów logo poddanych pod głosowanie internetowe (karnety wstępu).

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Galeria