Konkurs na „Tradycyjną Babę Wielkanocną”

9 kwietnia 2020


Co trzeba zrobić? Przede wszystkim upiec babę, zrobić jej zdjęcie oraz podać szczegółowy przepis. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Osoby biorące udział w konkursie, muszą wykonać na własny koszt wypiek w postaci tradycyjnej baby wielkanocnej oraz udokumentować w formie zdjęć proces przygotowania, pieczenia oraz prezentacji gotowego produktu.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat polskich produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace można przesyłać do 17 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Organizator przewiduje także wyróżnienia, a każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz drobny upominek – niespodziankę.

Szczegóły, regulamin i formularz na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-baba-wielkanocna

 

Galeria