Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna

20 lipca 2016


Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna 

                                                                  

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Radomsko ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Radomsko w okresie od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Wypełnione oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r. zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia (link poniżej).

 

http://www.bip.radomsko.pl/71