Konkurs plastyczny inspirowany św. Bratem Albertem Chmielowskim

3 czerwca 2016


Fundacka Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego zaprasza do konkursu plastycznego pt. „Brat Albert uczy nas dobroci”.

Konkurs inspirowany jest postacią św. Alberta Chmielowskiego.          

Regulamin  

Jest w tej postaci coś, co głęboko odpowiada trudnościom i niepokojom naszych czasów.

Brat Albert uczy nas dobroci 


Regulamin 

Cele konkursu:

-  Zwrócenie uwagi na postać św. Brata Alberta Chmielowskiego i jego działalność dla potrzebujących.

- Kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych na przykładzie życia i działalności św. Brata Alberta Chmielowskiego.

- Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli

- Uczestnik konkursu indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną inspirowaną życiem i działalnością św. Brata Alberta Chmielowskiego, wykonaną w formie płaskiej w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, grafika, techniki eksperymentalne (kolaż, orgiami), itp.

- Autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.

- Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach:

  • - klasy I-III szkoły podstawowej
  • - klasy IV-VI szkoły podstawowej
  • - przedszkole

- Jury będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność, zastosowaną technikę.

Termin składania prac: 12.06.2016

Warunki oddawania prac:

Prace powinny zawierać na odwrocie

Imię i nazwisko autora.

Wiek/klasę.

Prace przyjmowane będą przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

Rozstrzygnięcie konkursu:

Odbędzie się 15.06.2016r.

Wręczenie nagród 19.06.2016

Wyniki zostaną opublikowane na stronie