Konkurs Polskiego Radia na eskponaty i pamiątki

21 lipca 2020


Polskie Radio S.A. organizuje konkurs na zdjęcie najlepszego eksponatu, pamiątki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku.

Organizatorami akcji są: Polskie Radio S.A. oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Cele:
– zachęcenie słuchaczy do przesyłania zdjęć Eksponatów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku;
– edukacja historyczna oraz zwiększenie tożsamości narodowej społeczeństwa;
– kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzenie kultury regionu i życia lokalnego.
Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie zdjęcia najlepszego eksponatu, pamiątki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku

Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Termin składania wniosków: do 24 sierpnia 2020

Więcej informacji: https://www.polskieradio.pl/447/8794