Konsultacje w ramach projektu "Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami".

5 września 2017


Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy Słyszę Serce zapraszają osoby niepełnosprawne, osoby z ich otoczenia, a także organizacje społeczne reprezentujące osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz mające kontakt z Urzędem Miasta w Radomsku do udziału w konsultacjach w ramach projektu "Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami".

Konsultacje dla osób niepełnosprawnych lub osób z ich otoczenia odbędą się 7 września 2017 roku

w  godzinach 11.00–13.00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Konsultacje dla przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub
działające na ich rzecz odbędą się 7 września 2017 roku

w godzinach 13.10 - 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Celem w/w projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych  w  jednostkach  administracji  rządowej  i  samorządowej z obszaru województwa  łódzkiego.  Konsultacje  są  częścią  badań  realizowanych  w  projekcie dotyczących następujących obszarów:

  • programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;
  • sposobów udostępniania urzędowych informacji;
  • dostępności architektonicznej i komunikacyjnej urzędu oraz jego wyposażenia;
  • realizacji edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
  • przygotowania pracowników urzędu do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi;
  • dokumentacji o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.