Konsultowano plan przebudowy Spacerowej

18 maja 2017


Mieszkańcy Radomska wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta, podczas którego omawiano koncepcję dotyczącą przebudowy ulicy Spacerowej.

Radomszczanie mieszkający przy Spacerowej zadawali wiele pytań dotyczących planowanej rozbudowy ich ulicy. Rozmawiano między innymi o proponowanych przez miasto rozwiązaniach projektowych, możliwości budowy ciepłociągu, harmonogramu prac oraz usprawnieniach mających wpłynąć na komfort życia mieszkańców.

Jak tłumaczył prezydent Jarosław Ferenc, by przebudowa ulicy Spacerowej mogła zostać zrealizowana, miasto musi pozyskać zewnętrzne środki finansowe. W związku z powyższym, projekt przebudowy Spacerowej musi zawierać wysoko punktowane elementy, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z ulicy. Z tego powodu zaproponowano m.in. pas zieleni oddzielający jezdnię od chodnika.

- Przebudowę Spacerowej chcemy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, by droga była solidna oraz bezpieczna. W jej skład powinna wchodzić nie tylko jezdnia, ale też ścieżka rowerowa oraz chodnik. Pas zieleni również pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo, dzięki czemu projekt otrzyma więcej punktów branych pod uwagę przy staraniu się o środki zewnętrzne – wyjaśniał Jarosław Ferenc.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość indywidualnego poznania zaproponowanych rozwiązań projektowych w rejonie ich posesji. Prezydent wyjaśnił również genezę założeń projektowych oraz zapewnił mieszkańców, że ich propozycje zostaną wzięte pod uwagę.

Galeria