Krokusy dla Bogusławskiego

23 września 2019


Akcja sadzenia krokusów zwieńczyła projekt Eweliny Stefańskiej i Mateusza Wędzonki, uczniów I LO, którzy w czerwcu uczestniczyli XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Uczestnicy wyłaniani byli w drodze konkursu na podstawie zrealizowanego zadania rekrutacyjnego. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie musieli zrealizować projekt w którym, w sposób trwały upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939. Młodzież z I LO wybrali posła działającego w czasach II RP - Aleksandra Bogusławskiego.
W ramach zapoznania mieszkańców Radomska z sylwetką posła, Ewelina i Mateusz przeprowadzili wiele działań. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Radomska – Jarosławem Ferencem i po wcześniejszych konsultacjach z Marzanną Proszowską – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami z Urzędu Miasta w Radomsku postanowili zrealizować projekt Krokusy dla Bogusławskiego. Prezydent Ferenc wyraził zgodę na zasadzenie cebulek kwiatowych krokusów na skwerze przy Wielorybku oraz umieszczenie na ogrodzeniu pobliskiego boiska tablicy informacyjnej upamiętniającej posła Bogusławskiego.

A że krokusy sadzi się jesienią, akcję wraz z kolegami – pod opieką Tomasza Wojtasika – przeprowadzili w poniedziałek 23 września. Przy Wielorybku posadzili ponad 1000 krokusów. 

Galeria