Kwalifikacja wojskowa

2 marca 2018


Od 5 marca do 4 kwietnia na obszarze powiatu radomszczańskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. 

Komisja kwalifikacyjna urzęduje w Starostwie Powiatowym w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22 (IV piętro). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie imienne.

Kwalifikacja będzie obejmować:

- mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

- mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B);

- mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;

- kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);

- aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki; 

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.