Laureaci XXIII Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”

17 października 2017


W miniony weekend w Miejskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania uczestników XXIII Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”.

W dniu 14 października 2017 r., Komisja w składzie:

1.    Barbara Chutkiewicz – przewodnicząca
2.    Andrzej Kucharski
3.    Kinga Kabzińska

postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

W Turnieju Poezji Śpiewanej (4 wykonawców):

I miejsce - Annie Stefaniak z Grupy „Wokalne Interpretacje z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Beatę Garbarz - Hebda – nagroda w wysokości – 250,00 zł,

II miejsce – Marii Markiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panie Annę Klimczak – Lizak i Violettę Ojrzyńską – nagroda w wysokości - 150,00 zł.               
 
Wyróżnienie otrzymała:
Natalia Stawiarska ze Stowarzyszenia Teatr Źródło w Radomsku, przygotowana przez Panią Danutę Zawadzką.

W Turnieju „Wywiedzione ze słowa” (3 wykonawców):

I i II miejsca – komisja nie przyznała,
III miejsce – Natalii Wężyk z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anitę Pawlak Zygmę – nagroda w wysokości - 100,00 zł.
                      
   
Wyróżnienia  otrzymały:
Anna Stolarczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9  w Radomsku, przygotowana przez Panią Martę Margołę, 
Maja Bujacz z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez Panią Marzannę Lempart.

W Turnieju Recytatorskim (19 recytatorów):

I miejsce – Karolowi Mazurkowi ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 250,00 zł,

II miejsce – Patrycji Alamie z Kina za Rogiem w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anitę Pawlak Zygmę – nagroda w wysokości 150,00 zł,

III miejsce ex aequo – Mikołajowi Malickiemu ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 100,00 zł i Nikoli Tkacz z Uniwersytetu Łódzkiego – nagroda w wysokości – 100,00 zł.
                                                                                                   
Wyróżnienia  otrzymali:
Michał Cienkowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, przygotowany przez Panią Elżbietę Misiak - Iwańską,
Julita Podolska z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez Panią Żanetę Łęczycką,
Aleksandra Tomczyk z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowana przez Panią Annę Przygodzką.

Ponadto wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe.

Fundatorami nagród są:

- Miasto Radomsko
- Powiat Radomszczański
-  PPUH „KONSTALEX” sp. z o.o.
- Zarząd  Regionu Ziemia Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi
- Międzyszkolna Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego
- Pan Lech Ciszewski
- Miejski Dom Kultury w Radomsku