Logo

Logo RadomskaLogo Miasta Radomsko wprowadzone zostało Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomsko. Jest graficznym przedstawieniem marki Miasta, zbudowanym z logotypu „Radomsko”, sloganu „otwarte miasto od 1266 roku” i stylizowanego znaku litery „R”.

Znak w sferze graficznej przedstawia wieloznaczną kompozycję, pozostawioną wolnej interpretacji, w sferze symbolicznej odwołuje się do strategicznych wartości marki Radomsko: otwartości, tradycji i przedsiębiorczości.

Logo używane jest do działań marketingowo-promocyjnych, kreujących wizerunek miasta. Zgodnie z ustawą o znakach towarowych zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawnej ochronie.

Zgoda na używanie logo udzielana jest pisemnie przez Prezydenta Miasta.

Źródło: Zarządzenie Nr 180/2009 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 września 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr 46/2009 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Radomsko oraz zasad jego używania i wykorzystania.