"Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!"

11 maja 2018


To tytuł konferencji, która odbyła się dziś w urzędzie miasta. Spotkanie zainaugurowało realizację projektu socjalnego pod tą samą nazwą, który zakłada wiele różnych działań skierowanych do rodzin.

Organizatorami konferencji są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Miasto Radomsko. Otwarcia konferencji dokonał prezydent Jarosław Ferenc.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania, które maja wspierać rodziny dysfunkcjonalne, aby dzieci z tych rodzin nie trafiały do pieczy zastępczej, albo z nich szybko wracały. Uznaliśmy jednak, że te działania wymagają rozszerzenia o dodatkowe inicjatywy, takie jak szkoła rodziców i wychowawców, kluby pomocowe , ale także pikniki rodzinne, wyjścia do kina i wiele innych. Chcieliśmy zintensyfikować pracę asystenta rodziny, by była ona bardziej skuteczna - wyjaśnia wicedyrektor MOPS Beata Kotlicka.

- Podczas konferencji przedstawiliśmy naszym gościom założenia projektu „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc”, jaki jest harmonogram poszczególnych działań. Przypomnieliśmy również o ty, że każda rodzina niezależnie od dochodu bezpłatnie może skorzystać z usług asystenta rodziny. Omówiliśmy także czym zajmuje się asystent rodziny, jakie są jego zadania i kto może takim asystentem rodziny zostać - mówi kierownik działu pracy socjalnej w MOPS, prelegent konferencji Aleksandra Stanowska. - Co prawda projekt jest pilotażowy, ale wiemy już, że będziemy chcieli go kontynuować w następnym roku - dodaje.

Koordynator zespołu ds. pieczy zastępczej Barbara Jagoda  opowiedziała o trudnym procesie zabrania dziecka z rodziny biologicznej oraz funkcjonowaniu dziecka w pieczy zastępczej. Natomiast Lidia Zeller, prezes Stowarzyszenia „Dla Rodziny” omówiła szanse i bariery jakie stają przez asystentem rodziny w pracy z rodzina przeżywającą problemy w sferze opieki i wychowania dziecka.

Zakładane rezultaty realizacji projektu „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!” to m.in.:  podniesienie kompetencji rodzicielskich, wychowawczych i opiekuńczych osób biorących udział w projekcie; zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych;  otoczenie szczególnym wsparciem dzieci, a także stały monitoring rodzin zagrożonych kryzysem.

Projekt socjalny "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca.