MDK z dotacją na Różewicz Open Festiwal 2017

22 lutego 2017


Z radością informujemy, że Miejski Dom Kultury w Radomsku zdobył dotację na realizację Różewicz Open Festiwal 2017.

Dofinansowanie w wysokości 55 000 zł przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Teatr i Taniec. Wniosek przygotowany przez MDK znalazł się w grupie najwyżej punktowanych projektów spośród 284 złożonych wniosków.