Megality

6 kwietnia 2016


W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku otwarto wystawę „Megality – kamienne giganty” ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycił dyrektor Muzeum Archeologicznego – dr Wojciech Brzeziński, który opowiedział o ekspozycji, a także zachęcił wszystkich zgromadzonych do zwiedzania tych niesamowitych i tajemniczych stanowisk archeologicznych. Wystawa jest szczególnie skierowana do uczniów szkół podstawowych  oraz gimnazjalnych.

Megality – konstrukcje wykonane z „wielkich kamieni”. W Irlandii Północnej pojawiły się w młodszej epoce kamienia – neolicie, około 6000 lat temu. Celem projektu „Megality Irlandii Północnej” było zachęcenie ludzi, niezależnie od wieku i wykonywanej profesji,  do odkrycia i zwiedzania prehistorycznych megalitów, tak licznie występujących w naszej okolicy. Za pomocą pracowników Muzeum Hrabstwa Down zorganizowano dla zainteresowanych mieszkańców i grup młodzieży wycieczki do miejsc, w których znajdują się megalityczne grobowce i kamienne kręgi, datowane od neolitu do epoki brązu. Częścią projektu były także badania powierzchniowe, udział w pracach wykopaliskowych oraz zajęcia z geologii, z udziałem archeologów i geologa. Efektem wiedzy pozyskanej przez uczestników w trakcie projektu jest niniejsza wystawa i towarzysząca jej broszura, przygotowana przez filię Klubu Młodych Archeologów w Downpatrick.

Ekspozycja będzie prezentowana do końca kwietnia 2016 r.