Miasto i powiat wymieniły się działkami

15 stycznia 2020


We wtorek, 14 stycznia, przedstawiciele miasta i powiatu podpisały akt notarialny przypieczętowujący wrześniowe ustalenia dot. zamiany działek. Miasto otrzymało teren w okolicach szkół ZSP nr 1, ZSDiOŚ oraz ZSE, w celu budowy ciągu pieszo-rowerowego, powiat natomiast stał się posiadaczem działki graniczacęj z parkingiem przed budynkiem starostwa.

Zgodnie z aktem notarialnym dokonano zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerami działek 508/2, 508/3 obręb geodezyjny nr 27 miasta Radomska o łącznej powierzchni 0,0541 ha stanowiącej własność Miasta Radomska, na nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone numerami działek 295/1 obręb 15 o pow. 0,0541 ha i 10/9 obręb 19 o powierzchni 0,0092 ha stanowiące własność Powiatu Radomszczańskiego. Zamiana, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nastąpiła bez wzajemnych dopłat.

Dzięki tej zamianie m.in. będzie możliwe wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy popularnymi "Drzewniakiem" i "Mechanikiem" łączącego osiedle na ul. Sadowej z ul. Brzeźnicką. Powiat nowo pozyskane działki zamierza przeznaczyć na infrastrukturę poprawiającą funkcjonalność budynku Starostwa Powiatowego i jego dostępność dla interesantów.