Miasto Radomsko zaprasza stomatologów do współpracy

6 listopada 2019


best-dentist-bangalore-694654_1280.jpg

Miasto Radomsko zaprasza stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

W ramach tej współpracy realizowane będą postanowienia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Świadczeniem objęte będą - dzieci i młodzież z radomszczańskich szkół podstawowych.

Galeria