Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ul. Jeżynowa 40

97 - 500 Płoszów, gm. Radomsko