Miejscy radni obradowali

27 września 2017


Radni miejscy podczas dzisiejszej sesji uchwalili m.in. zmiany w budżecie na 2017 rok. Ważnym punktem było także przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Zwiększyliśmy budżet o około 1 mln 100 tys. złotych po stronie dochodów i wydatków. Zwiększyliśmy przychód z tytułu podatku od nieruchomości o 1 mln 607 tys. złotych. Musieliśmy zmniejszyć planowaną dotację na budowę kompleksu boisk sportowych o 600 tys. złotych. Z pozostałej kwoty dokonaliśmy zwiększenia wydatków, w głównej mierze bieżących, związanych ze sprzedażą naszych terenów inwestycyjnych – wyjaśnia skarbnik miasta Mariola Wypych.

200 tys. złotych przeznaczono na prace remontowe, głównie związane z naprawą dachów miejskich zasobów komunalnych, a o 70 tys. złotych zwiększono kwotę na remonty dróg. O 270 tys. złotych wzrosły wydatki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast 50 tys. złotych zarezerwowano w budżecie na doposażenie placu zabaw przy ul. Grodzkiej. Ponadto 20 tys. złotych miasto przeznaczyło na pomoc finansową dla powiatu chojnickiego, który ucierpiał z powodu nawałnicy.

Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji było uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie wykorzystany w celu aplikowania o środki unijne z różnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.