Miejska Rada Seniorów rozpoczyna drugą kadencję

3 października 2019


Pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Miejskiej Rady Seniorów odbyło się w Galerii Muzeum Regionalnego. Podczas obrad radni seniorzy wybrali przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza rady.

W sesji rady udział wzięli również Prezydent Jarosław Ferenc oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Dębski, którzy życzyli radnym owocnych prac na rzecz radomszczańskich seniorów. – Rada seniorów jest bardzo potrzebna. Dzięki jej działalności udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw. Życzę państwu samych sukcesów w waszej pracy – mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Po wybraniu komisji skrutacyjnej radni seniorzy przystąpili do wyboru prezydium rady. W głosowaniu tajnym poszczególne funkcje powierzono następującym osobom:

- Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów – Zbigniew Drogosz

- Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów – Barbara Nieznańska-Drozdek

- Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów – Edmunda Bodanka

Galeria