Miejska Rada Sportu w Radomsku

Miejska Rada Sportu działa na podstawie Zarządzenia nr 13/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu w Radomsku oraz ustalenia regulaminu jej działania (z późn. zm.).

Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Prezydenta w zakresie kultury fizycznej i szeroko rozumianego sportu. 

Obecnie Miejska Rada Sportu składa się z 13 osób,  spośród których pięć reprezentuje organizacje pozarządowe działające w Radomsku i zajmujące się sportem, trzy są przedstawicielami nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta oraz kolejne pięć osób, które zostały powołane do składu MRS przez Prezydenta Miasta.

Miejska Rada Sportu w Radomsku kadencji 2019 - 2023, powołana Zarządzeniem Nr 80/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 25 marca 2019 roku, pracuje w nastepującym składzie:

 • Wojciech Lenk - przewodniczący Miejskiej Rady Sportu,
 • Dawid Nowak - wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Sportu,
 • Justyna Szladerba - sekretarz Miejskiej Rady Sportu,
 • Łukasz Cichuta,
 • Mirosław Muszyński,
 • Radosław Pawelec,
 • Sebastian Pierzchalski,
 • Robert Sztangreciak,
 • Sławomir Bera,
 • Rafał Ozga,
 • Marek Nowakowski,
 • Paweł Kałdoński,
 • Michał Misztalski.

Pliki do pobrania