Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował działania

8 maja 2017


Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie działań związanych z awarią sieci energetycznej, która miała miejsce 19 kwietnia br.

Podczas posiedzenia przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych oraz policji i straży pożarnej przedstawili raport o działaniach podjętych podczas awarii.

Straż pożarna interweniowała na terenie miasta Radomska 37 razy. Jednym z najważniejszych zadań było zabezpieczenie życia mieszkańców poprzez udostępnienie agregatów prądotwórczych w celu podłączenia respiratorów podtrzymujących funkcje życiowe dwóch chorych osób.

Policja odnotowała 15 zdarzeń dotyczących utrudnienia w ruchu drogowym. Duży problem stanowiła awaria sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach przy DK 1 w rejonie Radomska i Kamieńska. Funkcjonariusze zostali oddelegowani do kierowania ruchem na skrzyżowaniach.

Głównym zadaniem PGK było zabezpieczenie ciągłości działania pomp wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków, które podczas awarii zasilane były agregatami prądotwórczymi. Ochrona środowiska podjęła działania w celu usunięcia skutków opadów atmosferycznych, które spowodowały uszkodzenia drzew i krzewów na terenie miasta.

Podczas spotkania omówiono także działania zmierzające do zabezpieczenia infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania miasta na wypadek długotrwałego zaniku zasilania energetycznego. 

Miasto Radomsko zwróci się z pismem do właścicieli  m.in. stacji paliw i sklepów wielkopowierzchniowych o wyposażenie obiektów w agregaty prądotwórcze na wypadek awarii sieci energetycznej.

Rozpatrywane były także metody usprawnienia komunikacji i powiadamiania o zaistniałych zagrożeniach.