Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował wakacje

19 września 2017


We wtorek 19 września odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dużą część posiedzenia poświęcono kwestii sprawozdawczej. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali statystyki dotyczące bezpieczeństwa publicznego oraz pożarowego w okresie wakacyjnym. Z przedstawionych danych wynika, że ilość zdarzeń, które wystąpiły podczas wakacji była porównywalna do analogicznych okresów lat ubiegłych.

Członkowie MZZK omówili też propozycje do projektu budżetu na rok 2018 z zakresu zarządzania kryzysowego. Rozmawiano m.in. o zakupie agregatów prądotwórczych dla wybranych miejskich spółek celem zabezpieczenia ich działalności w czasie ewentualnego kryzysu.