Mieszkańcy dzielnicy Bogwidzowy spotkali się z radnym i prezydentem

26 października 2017


Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy, które w środę 25 października zorganizował radny Paweł Kałdoński odbyło się w remizie OSP Bogwidzowy.

Prezydent Jarosław Ferenc przybył na spotkanie wraz z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Markiem Glądalskim oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Moniką Andrysiak.

Prezydent podczas spotkania podkreślał, że w 2017 roku w dzielnicy Bogwidzowy udało się zrealizować kilka dużych zadań. W bieżącym roku miasto w tej dzielnicy zainwestowało około 1 mln 300 tys. złotych. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnickiego, przebudowę ul. Reja wraz z odwodnieniem oraz budowę kanalizacji na  odcinku ul. Jeżynowej i na ul. Przemysłowej. Do skanalizowania została ul. Stawowa i ul. Sucharskiego. Na realizację czeka remont nawierzchni fragmentu ul. Jeżynowej oraz dokończenie remontu ul. Górnickiego, a także chodnika przy ul. Reja.

- Jesteśmy w trakcie konstruowania budżetu na następny rok. W miarę naszych środków budżetowych będziemy sukcesywnie realizować kolejne tak ważne dla mieszkańców zadania – zapewnia prezydent.