Mikrogranty Łódzkie na plus 2019

19 września 2019


Od 23 września do 14 października składać można wnioski do programu Mikrogranty "Łódzkie na plus" 2019. Pula środków to 850 000 zł.

Celem głównym programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego oraz lokalne organizacje pozarządowe w formie projektów. Projekty powinny obejmować działania wspierające realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego m.in.:

- mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności za zgodą właściciela terenu ogólnodostępne dla mieszkańców województwa,
- projekty kulturalne (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa,
- projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne)
- projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).

Ideą mikrograntów jest włączenie mieszkańców na każdym etapie planowania i realizacji projektów, nie tylko jako odbiorców działań, ale głównie jako inicjatorów.
 
Do konkursu przystąpić mogą m.in.:

  • organizacje pozarządowe
  • koła gospodyń wiejskich
  • ochotnicze straże pożarne
  • grupy parafialne


Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 września 2019 roku w godz. 14.00-16.30 w sali Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku, ul. 11 Listopda 2.