Młodzież „Drzewniaka” szkoli się do egzaminu

14 grudnia 2018


Dziś w Urzędzie Miasta Radomska ponad 20 uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska wzięło udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego.

Młodzież kształci się w zawodzie technik logistyk i przygotowuje do egzaminu w kwalifikacji A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Podczas zajęć poruszano zagadnienia dotyczące zasad gospodarowania odpadami. O gospodarowaniu odpadami w gminie opowiedziała Izabela Majak z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Natomiast o organizowaniu zbiórki odpadów oraz kartach przekazywania odpadów opowiedział Mistrz Zakładu Oczyszczania Miasta Tomasz Zatoń.

Z młodzieżą spotkał się także Sławomir Witkowski pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, który opowiedział o zasadach logistycznej obsługi imprez masowych. A o rodzajach i systemach transportu miejskiego mówił Łukasz Majewski z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Galeria