Mural na urodziny miasta

28 września 2016


Masz pomysł jak wykorzystać wolną przestrzeń w centrum miasta? Miasto Radomsko ogłasza otwarty konkurs na projekt i wykonanie muralu. Zgłoś swój udział w konkursie, wygraj, a Twój mural zobaczy całe miasto.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu czyli wielkoformatowego malowidła ściennego inspirowanego jubileuszem 750 – lecia lokacji Miasta Radomska, jego historią i tradycją.Miejscem, gdzie zrealizowany zostanie wyłoniony w konkursie projekt, jest ściana budynku znajdującego się przy skwerze na rogu ulic Żeromskiego i Piłsudskiego w Radomsku.Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury (okna, podziały ściany, itp.)

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych brutto.

Czekamy na zgłoszenia do 14 października br.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu nastąpi do 19 października br. Informacje pod nr tel. 44 685 45 29 i 44 685 44 67.

Każdy projekt powinien być dostarczony osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie, w terminie do
14 października br. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Miasto Radomsko

ul. Tysiąclecia 5

97 – 500 Radomsko

Wydział Informacji i Promocji z dopiskiem: "Zgłoszenie do konkursu na projekt i wykonanie muralu".

Szczegóły w regulaminie - do pobrania tutaj.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 

Załącznik 2

Formularz zgłoszeniowy